Is een heftruckcertificaat nou verplicht of niet als je op een heftruck moet werken? Anders dan algemeen wordt aangenomen, is een heftruckcertificaat niet verplicht. Hoe zit dat nou? ​

Is een heftruckcertificaat nou verplicht of niet als je op een heftruck moet werken? Anders dan algemeen wordt aangenomen, is een heftruckcertificaat niet verplicht. Hoe zit dat nou?

Bij een rijbewijs voor bijvoorbeeld auto’s is het wettelijk ingeregeld dat personen welke op de openbare weg komen, naast een heel scala aan wetten en regels, ook in het bezit dienen te zijn van een geldig rijbewijs. Voor heftrucks of reachtrucks bestaat die wet er niet, oftewel: een certificaat is volgens de Nederlandse wet niet verplicht gesteld.

 

Is het dan zo dat iedereen zo maar zonder gedegen training op dergelijke zware machines mag rijden? Nee, de Arbowet schrijft voor dat personeel welke een ‘gevaarlijke machine’ bedient voldoende instructie moet hebben ontvangen om er veilig mee te werken. In verband met aansprakelijkheid én als bewijs dat deze voldoende instructie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is het certificaat een ideaal identificatiemiddel. Een certificaat wordt namelijk pas afgegeven na een gedegen training waarbij de cursist zijn vaardigheden opdoet en bewust wording krijgt van de mogelijke gevaren die kunnen ontstaan bij de werkzaamheden.

Veel bedrijven stellen dan ook het certificaat verplicht bij medewerkers voordat ze met een hef- of reachtruck mogen werken. Op die manier kunnen er bij calamiteiten met de certificering van de medewerkers worden aangetoond dat de werkgever voorzien heeft in de eerder besproken ‘voldoende instructie’.

Het certificaat is dus niet verplicht, echter wel een heel goed idee.

Nog vragen over wet en regelgeving omtrent het rijden op hef- en reachtrucks? Neem contact op met G&T voor meer informatie!