Vanaf 1 januari start de registratie- en kentekenplicht welke ook van toepassing kan zijn op uw vorkheftruck of veegmachine.

Wat houdt dit in voor uw organisatie?

Samengevat kunnen we zeggen dat veegmachines en heftrucks welke breder zijn dan 1300mm van een kenteken moeten worden voorzien als ze op de openbare weg komen. Daarnaast geld dit ook voor heftrucks welke smaller zijn dan 1300 mm maar voorzien van een trekinrichting en een aanhanger. In de praktijk zijn Toyota vorkheftrucks vanaf 4000kg hefcapaciteit breder dan 1300mm. Als u met een 8 serie Toyota vorkheftruck van 4000kg of zwaarder op de openbare weg komt dient uw heftruck geregistreerd te worden en voorzien van een kenteken.

Met ingang van 1 januari 2021 moeten vorkheftrucks en veegmachines welke onder de nieuwe categorie ‘MM’ of ‘Mobiele Machines’ vallen geregistreerd en gekentekend worden mits:

  • Ze breder zijn dan 1300mm
  • De machines op de openbare weg komen
  • Smaller dan 1300mm, maar uitgerust met een trek-inrichting én het trekken van een aanhanger óp de openbare weg

Uitzonderingen zijn:

  • Meeneemheftrucks (kooiaap)
  • Mobiele Machines die niet op de openbare weg komen*.
  • Smallere machines dan 1300mm (mogen dus wel op de openbare weg, zonder kentekenplaat en registratieplicht)

Na 31 december 2021 is online registratie niet meer mogelijk en moet een voertuig door de RDW beoordeeld worden om in aanmerking te komen voor registratie. De kosten lopen dan verder op dus het is aan te raden dat als uw vorkheftruck in aanmerking komt voor een kenteken, dit in 2021 te realiseren.

Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen zijn of behoefte naar meer diepgaande informatie, neem dan contact op met G&T Intern transport. We helpen u graag met deze wetswijziging.


*Een openbare weg is een weg die openbaar toegankelijk is voor het verkeer. Een voorbeeld van een niet openbare weg is een met slagboom afgesloten terrein waar u zich moet melden om het terrein op te mogen.